Въпроси – отговори

Френски разговорен клуб за деца

Онлайн клуб

Вашето дете трябва да владее основите на френския език и да има ниво A1.

Ако Вашето дете е напълно начинаещо, аз мога да му предоставя индивидуални уроци и бързо той ще може да се включи в клуба!

За да запишете Вашето дете в клуба, моля свържете се с мен чрез WhatsApp, Telegram, Skype, имейл (school.frteachers@gmail.com) или по телефона (+33 7 75 22 05 64, френски номер).

цена

клуб

Френски преподавател

Мога да преподавам на български, руски и английски език.

Освен курсовете на български език, аз предоставям и онлайн курсове на френски език на руски и английски език.

Да, аз предлагам онлайн уроци по френски език за начинаещи деца на възраст от 10 години и това добре се получава.

Аз пиша френските думи с транскрипция и превод на български език, така че Вашето дете ще разбира всичко веднага и ще види, че френският език е лесен!

След това, бързо и естествено, ще говоря все повече на френски и накрая само на френски език.