Френски разговорен клуб за деца

Онлайн разговор

> A1

> 10 години

2-4 деца

60 минути

Skype

Забавни игри

Един играч е избран да започне.

Този играч обявява категория, например „животни“ или „плодове“.

Следващият играч трябва бързо да каже дума, която се отнася до тази категория.

Например, ако категорията е „fruits“(плодове), играчът може да каже „pomme“ (ябълка).

Играта продължава с всеки играч, който добавя дума към списъка в дадената категория.

Думите трябва да са уникални, което означава, че вече използвана дума не може да бъде повторена.

Ако играч не успее да намери подходяща дума в определено време или повтори вече използвана дума, той е изключен от рунда.

Последният останал играч след изключването на останалите се обявява за победител.

 

Играта Нито oui (да) нито non (не) е забавен начин да се практикува разговорът на френски език.

Целта на играта е да се запази разговорът само на френски език, без да се използват думите „oui“ (да) или „non“ (не).

Децата трябва да отговарят на въпроси, задавани от други участници в играта, без да използват тези две думи.

Това ги предизвиква да мислят и да изразяват своите идеи и мнения на френски език по творчески начин.

За да започнем, аз давам на всеки дете няколко думи от шега на Тото и децата трябва заедно да възстановят цялата шега.

След това аз разказвам една шега на Тото и децата трябва да намерят края!

Накрая, ние заедно ще създадем нови шеги на Тото!

Аз ще покажа списък с герои от анимационни филми или известни личности, които всички деца познават.

Ще избера име за всяко дете, а те трябва да отгатнат как се казва, задавайки въпроси, на които другите деца отговарят само с „oui“(да) или „non“ (не)!

Например, „Suis – je un super -héros ?“ (Аз съм ли супергерой?), „Suis – je américain ?“ (Аз съм ли американец?)