Цена

Френски разговорен клуб за деца

> A1

> 10 години

2-4 деца

Цената за 4 часa

2 деца

50 € на дете

3 деца

33 € на дете

4 деца

25 € на дете

Индивидуални уроци

5 урока

150 € (1 урок = 30 €)

10 урока

250 € (1 урок = 25 €)